děti srdce Fd kostel oltář baldach NSO1 poklek plot fotbal bublina1 Sam

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K ROKU LAUDATO SI A K DOBĚ STVOŘENÍ 2020

„Tento padesátý rok prohlásíte svatým a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás milostivé léto.“ (Lv 25,10). Tato slova z třetí knihy Mojžíšovy uvozují poselství Svatého otce ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření (1. září), který zahajuje ekumenickou iniciativu nazvanou Doba stvoření, vrcholící 4. října, na svátek sv. Františka z Assisi.

Průvodce slavením Doby stvoření (zitlaudatosi.cz)

V tomto období, připomíná papež František, křesťané po celém světě obnovují víru v Boha-Stvořitele, sjednocují se v modlitbě za náš společný domov a spolupracují v konkrétních skutcích na ochranu životního prostředí.

I my jsme pozváni vykročit, kontemplovat stvoření a přemýšlet, jak má ekologické obrácení, k němuž nejen letos vyzývá encyklika Laudato si‘ papeže Františka, proniknout naše životy, českou církev a společnost.

ČÍST VÍCE

Modlitba doby stvoření

Video v angličtině:    Video o roku Laudato si